Selecteer een pagina

Politiek

Democratische politiek is bij uitstek een morele onderneming. Die is erop gericht het gewelds- en belastingmonopolie in dienst van de gerechtigheid te stellen, dat wil zeggen: in dienst van de bescherming van de rechten van burgers en de bevordering van de algemene belangen. Politieke ambtsdragers zijn vaak sterk moreel gemotiveerde personen. Niet zelden is ervaren onrecht de reden om politiek actief te worden. Altijd is het betrokkenen erom te doen iets voor de samenleving te betekenen.

Voor bestuursorganen is er alle reden om op een praktische, weloverwogen wijze te werken aan het borgen en bevorderen van integer handelen – niet alleen om individuele ambtsdragers te behoeden voor fouten en hen te beschermen tegen onrecht, maar ook om de kwaliteit en geloofwaardigheid van de (lokale) democratie op peil te houden.

Het basisprogramma van Governance & Integrity voor volksvertegenwoordigers en bestuurders kent een modulaire opbouw, die maatwerk mogelijk maakt. Desgewenst kunnen verdiepingsmodules worden toegevoegd. Naast trainingen en workshops biedt G&I ondersteuning in de periode rond verkiezingen en bij tussentijdse benoemingen, onder meer met persoonlijke risicoprofielgesprekken voor wethouders en gedeputeerden. Ook hebben wij ruime ervaring met ‘noodhulp’ bij (vermoedens van) schendingen. Meer weten? Neem dan contact op via onze secretariaat.

 

Het G&I-programma is stevig geworteld in de ervaringen die onze trainers en adviseurs de afgelopen jaren hebben opgedaan bij onze opdrachtgevers. Het programma volgt drie sporen. De eerste betreft het voorkomen van schendingen, waaronder ook vergissingen en misstappen. De tweede spoor gaat met name over de zorgvuldige proportionele handhandhaving bij (vermoedens van) schendingen en de derde spoor draagt bij aan het versterken van de morele oordeelskracht van individuele ambtsdragers en bestuursorganen.

Politieke ambtsdragers staan voortdurend voor zeer complexe morele beslissingen. Dat noopt tot het maken van nauwkeurige afwegingen, waarover vervolgens verantwoording moet kunnen worden afgelegd. Daarbij begeven politieke ambtsdragers zich op terreinen waarover nog weinig morele kennis voorhanden is die aan die weging richting kan geven, zoals kennis over specifieke rechten van burgers en de handelingsverplichtingen die daaruit voortvloeien.

Politieke ambtsdragers begaan relatief vaak kleine integriteitschendingen zonder het zelf te beseffen. Dit houdt verband met de extreem hoge eisen die aan hun integriteit worden gesteld. Als zij iets tegen (vermeende) schendingen willen doen, worden zij geconfronteerd met het feit dat de handhaving slecht is geregeld. Dan is zorgvuldig en proportioneel handhaven uiterst complex. De hier geschetste kwetsbaarheid wordt nog vergroot door een aantal in het oog springende fenomenen die binnen het politieke bedrijf van grote betekenis zijn: partijenconcurrentie, invloed van de media en soms ook een cynisch zelfbeeld.

In de afgelopen jaren heeft Governance & Integrity trainingen en adviesopdrachten uitgevoerd voor gemeenteraden en bestuurders in meer dan 70 gemeenten. Daarnaast verzorgen wij inhoudelijke bijeenkomsten voor Provinciale en Gedeputeerde Staten, het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, de kring van Commissarissen van de Koning, griffiers-kringen en politieke partijen.

Stuk voor stuk organisaties die streven naar een rechtvaardige maatschappij, waar G&I keer op keer graag mee samenwerkt.

Professionals