Selecteer een pagina

Noodhulp en ondersteuning ten tijde van Covid-19

De pandemie doet een aanslag op de samenleving. Overheid, zorg en burgers moeten die samen weerstaan. G&I Nederland helpt daarbij uit alle macht. Het ondersteunt de organisaties, de bestuurders en de professionals bij overheid en zorg. GIN werkt aan het vergroten van onze gezamenlijke weerstand.

Gerechtigheid in tijden van corona betekent levens redden en rouwen om de doden en zoeken naar een begaanbare uitweg.

Governance & Integrity Nederland

Governance & Integrity werkt in Nederland aan het versterken van integriteit bij de (semi-)overheid en in private ondernemingen met een publieke taak. Een
integraal en samenhangend integriteitsbeleid draagt eraan bij dat recht wordt gedaan aan allen met wie en voor wie een organisatie werkt. Het aantal integriteitsschendingen neemt af en de meldingsbereidheid neemt toe. Daardoor groeit het vertrouwen van burgers, medewerkers en andere betrokkenen. G&I Nederland heeft meer dan twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van overheidsorganisaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen.

Covid-19 pandemie ondersteuning

Ons aanbod voor overheden specifiek voor deze uitzonderlijke tijden bestaat uit twee elementen:

  • Noodhulp, of
  • Structureel sterker worden

​Moreel Corona Archief

G&I Nederland heeft samen met de Stichting FFIAC het Moreel Archief Corona opgezet.

De inhoud van het archief kan in de toekomst worden gebruikt om onder andere een effectieve (morele) debriefing van de coronazorgprofessionals mogelijk te maken en om moral injury en ptss te voorkomen.

In real time kan het casusmateriaal gebruikt worden om onder andere voorbeeldcasussen te genereren die acute morele stress van professionals verlichten en om beleids- en protocol-makers in te seinen over patronen in beslissingen die wijzen op de noodzaak voor nieuw beleid.

Overheid

De Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit is een kwestie van groot onderhoud. Integriteitsprogramma’s zijn bedoeld om de fundamenten onder het bereikte integriteitsniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

Politiek

Democratische politiek is bij uitstek een morele onderneming. Die is erop gericht het gewelds- en belastingmonopolie in dienst van de gerechtigheid te stellen, dat wil zeggen: in dienst van de bescherming van de rechten van burgers en de bevordering van de algemene belangen. Politieke ambtsdragers zijn vaak sterk moreel gemotiveerde personen. Niet zelden is ervaren onrecht de reden om politiek actief te worden. Altijd is het betrokkenen erom te doen iets voor de samenleving te betekenen.

Zorg

De overheid en publieke dienstverleners in Nederland zorgen dagelijks voor een hoog niveau van preventieve en curatieve gezondheidszorg. Voor burgers is deze zorg vaak van vitaal belang. Of het nu gaat om jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, gezinszorg, om intramurale of extramurale zorg, om zorg in een ziekenhuis, in een verpleeghuis of psychiatrisch centrum: goede, beschikbare zorg voor iedereen is een zaak van sociale rechtvaardigheid, die alle burgers raakt. Daarvoor zetten politici, bestuurders, managers en professionals zich in. Een integere zorgorganisatie is een waarborg voor goede zorg voor iedereen.

Onderwijs

Waar vroeger morele vragen binnen Nederlandse onderwijsinstellingen op de achtergrond raakte is er de laatste jaren steeds vaker sprake van een herleving van aandacht voor deze morele vragen. Dat heeft zowel betrekking op het bestuur van de onderwijsinstelling, de aandacht voor morele vragen waar leerkrachten en ondersteunende staf mee worstelen, als de invulling van de het morele leerproces van jonge mensen die onderwijs krijgen.