Visie

De publieke gezondheidzorg is volop in beweging. Zo hoort het ook. Een vitale publieke gezondheidszorg speelt in op veranderingen in de samenleving. In dit ingewikkelde krachtenspel vormt de integriteit van organisaties in de publieke gezondheidszorg de sleutel tot een integere en professionele werkpraktijk en een rechtvaardige Nederlandse samenleving, waar gezondheid als grondrecht voor iedereen voldoende gewaarborgd wordt.

Lees meer >

Werkwijze

Wij werken aan de ontwikkeling van de integriteit van de PG organisatie en de ondersteuning van de mannen en vrouwen die in de publieke gezondheidzorg werken. Daarbij hebben wij er nadrukkelijk oog voor dat de morele kwaliteit van de publieke gezondheidszorg steunt op het dagelijkse werk van professionals met hun cliënten, in de rug gesteund door een integere PG instelling. Een integere instelling in de publieke gezondheidszorg doet recht aan de mensen (kinderen, ouderen, cliënten, burgers, collega’s, bestuurders etc.) en de organisaties (ketenpartners, cliëntorganisaties, gemeenten, wijken, buurten, scholen etc.) met wie en voor wie zij werkt.

Lees meer >

Opdrachtgevers

G&I Zorg helpt de integriteit van organisaties in de publieke gezondheidszorg (PG) te beoordelen, te ontwikkelen en uit te bouwen. Dat doen we niet alleen voor afzonderlijke organisaties, maar ook voor PG-ketens en samenwerkingsverbanden (zoals wijkteams of academische werkplaatsen) en voor burgerinitiatieven – die niet meer weg te denken zijn uit de hedendaagse publieke gezondheidszorg.

Lees meer >

Opleidingen

Onze opleidingen en dienstverlening richt zich op professionals en (interdisciplinaire) teams, organisaties in de publieke gezondheidzorg, ambtenaren en bestuurders. Wij besteden in het bijzonder aandacht aan de decentralisaties die op dit moment in het sociale domein plaats vinden.

  • Professionals en teams – Het inrichten van een moreel leerproces
  • De organisatie publieke gezondheidszorg
  • De gemeentelijke ambtelijke organisatie
  • De politieke bestuurder

Lees meer >

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 088 - 7000444
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.