Selecteer een pagina

Zorg

De overheid en publieke dienstverleners in Nederland zorgen dagelijks voor een hoog niveau van preventieve en curatieve gezondheidszorg. Voor burgers is deze zorg vaak van vitaal belang. Of het nu gaat om jeugdzorg, thuiszorg,  ouderenzorg,  gezinszorg,  om  intramurale  of  extramurale  zorg,  om  zorg  in  een  ziekenhuis,  in  een verpleeghuis  of  psychiatrisch centrum:  goede,  beschikbare  zorg  voor  iedereen is  een  zaak  van  sociale rechtvaardigheid, die alle burgers raakt. Daarvoor zetten politici, bestuurders, managers en professionals zich in. Een  integere  zorgorganisatie  is  een  waarborg  voor  goede  zorg  voor  iedereen.

Governance & Integrity helpt  zorginstellingen  om  zich  zo  in  te  richten  dat  zij  voortdurend  en  met  beleid  recht  doen  aan  mensen (patiënten, cliënten, verzorgers, zorgprofessionals) en instanties (overheden, verzekeraars, leveranciers) met wie en voor wie zij werken. Moreel juist oordelen en handelen, een zorgvuldige preventieve en repressieve rechtsbescherming en een werkend integriteitssysteem dragen bij aan een zorgorganisatie waar zorgverleners op kunnen bouwen en patiënten en cliënten op kunnen vertrouwen, dat hun leven en welzijn in goede handen is.

Governance & Integrity heeft twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein van Nederland. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Een betere zorg voor iedereen leidt niet tot minder, maar tot meer morele vragen. Bestuurders moeten beslissen over een rechtvaardig aanbod bij een toenemende  vraag;  professionals  moeten  morele  keuzes  maken  in zorgverleningen  behandeling. G&I helpt met de inrichting van een moreel leerproces in de  zorgorganisatie  waardoor moreel verkeerde  keuzes afnemen, morele stress vermindert, en de organisatie als geheel van morele vragen leert.

Waar  rechten van betrokkenen in de zorg in  het  geding  zijn,  kunnen  deze  ook  geschonden  worden.  Corruptie,  fraude, intimidatie, ongewenste intimiteiten en seksueel geweld komen ook in de zorg voor. Daarnaast kan nalatig of ondeskundig handelen grote gevolgen hebben voor betrokkenen. G&I helpt  met het  inrichten van een preventieve  en  repressieve  handhaving die beschermt  tegen  het  risico  op  en  zorgt  voor  een  zorgvuldige opvolging bij (vermoedens van) integriteitschendingen.

Acute problemen vragen om acute hulp. G&I Zorg biedt ondersteuning bij het onderzoek van complexe morele vragen  die  zich  onverwacht  aandienen,  bij  (vermoedens)  van  schendingen  die  om  een snel  en  zorgvuldig antwoord vragen, en bij verstoringen in collegiale relaties  waar het voldoende  recht  doen aan elkaar in het geding is.  

G&I heeft een ruime ervaring bij het ondersteunen van instellingen in zorg variërend van de  jeugd-en gezinszorg tot ouderenzorg, zoals o.a. Family Justice Centers, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming, GGD-artsen en intramurale  zorg.

Professionals