Selecteer een pagina

Zorg

De overheid en publieke dienstverleners in Nederland zorgen dagelijks voor een hoog niveau van preventieve en curatieve gezondheidszorg. Voor burgers is deze zorg vaak van vitaal belang. Of het nu gaat om jeugdzorg, thuiszorg, ouderenzorg, gezinszorg, om intramurale of extramurale zorg, om zorg in een ziekenhuis, in een verpleeghuis of psychiatrisch centrum: goede, beschikbare zorg voor iedereen is een zaak van sociale rechtvaardigheid, die alle burgers raakt. Daarvoor zetten politici, bestuurders, managers en professionals zich in. Een integere zorgorganisatie is een waarborg voor goede zorg voor iedereen.

Governance & Integrity helpt zorginstellingen om zich zo in te richten dat zij voortdurend en met beleid recht doen aan mensen (patiënten, cliënten, verzorgers, zorgprofessionals) en instanties (overheden, verzekeraars, leveranciers) met wie en voor wie zij werken. Moreel juist oordelen en handelen, een zorgvuldige preventieve en repressieve rechtsbescherming en een werkend integriteitssysteem dragen bij aan een zorgorganisatie waar zorgverleners op kunnen bouwen en patiënten en cliënten op kunnen vertrouwen, dat hun leven en welzijn in goede handen is.

Governance & Integrity heeft twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein van Nederland. Meer weten? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Een betere zorg voor iedereen leidt niet tot minder, maar tot meer morele vragen. Bestuurders moeten beslissen over een rechtvaardig aanbod bij een toenemende vraag; professionals moeten morele keuzes maken in zorgverleningen behandeling. G&I helpt met de inrichting van een moreel leerproces in de zorgorganisatie waardoor moreel verkeerde keuzes afnemen, morele stress vermindert, en de organisatie als geheel van morele vragen leert.

Waar rechten van betrokkenen in de zorg in het geding zijn, kunnen deze ook geschonden worden. Corruptie, fraude, intimidatie, ongewenste intimiteiten en seksueel geweld komen ook in de zorg voor. Daarnaast kan nalatig of ondeskundig handelen grote gevolgen hebben voor betrokkenen. G&I helpt met het inrichten van een preventieve en repressieve handhaving die beschermt tegen het risico op en zorgt voor een zorgvuldige opvolging bij (vermoedens van) integriteitschendingen.

Acute problemen vragen om acute hulp. G&I Zorg biedt ondersteuning bij het onderzoek van complexe morele vragen die zich onverwacht aandienen, bij (vermoedens) van schendingen die om een snel en zorgvuldig antwoord vragen, en bij verstoringen in collegiale relaties waar het voldoende recht doen aan elkaar in het geding is.

G&I heeft een ruime ervaring bij het ondersteunen van instellingen in zorg variërend van de jeugd-en gezinszorg tot ouderenzorg, zoals o.a. Family Justice Centers, Centra voor Jeugd en Gezin, Jeugdbescherming, GGD-artsen en intramurale zorg.

Professionals