Selecteer een pagina

Over G&I

Governance & Integrity werkt in Nederland aan het versterken van integriteit bij de (semi-)overheid en in private ondernemingen met een publieke taak. Een integraal en samenhangend integriteitsbeleid draagt eraan bij dat recht wordt gedaan aan allen met wie en voor wie een organisatie werkt.

Governance & Integrity International

Governance & Integrity International werkt aan de integriteit van organisaties. Het doet dat om die organisatie in staat te stellen consequent te handelen in overeenstemming met gerechtigheid.

G&I International analyseert, (her) ontwerpt, upgradet en bouwt integriteitssystemen voor en binnen organisaties. Als kern van dergelijke systemen installeert G&II een professionele afdeling van integriteit en anticorruptie. G&II biedt bovendien specifieke integriteitsdiensten aan organisaties indien en wanneer nodig.

Visie

G&II stelt dat elke burger van de wereld recht heeft op een democratische en fatsoenlijke regering. G&II beschouwt dit als het meest fundamentele mensenrechten omdat de implementatie van alle andere mensenrechten ervan afhangt. G&II beschouwt daarom het werk aan de integriteit van overheidsorganisaties en tegen hun corruptie als centraal in haar missie.

Governance & Integrity Nederland

Governance & Integrity Nederland heeft meer dan twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van overheidsorganisaties, zorginstellingen en onderwijsinstellingen. Wij ondersteunen hen om structureel in overeenstemming met de gerechtigheid te handelen.

G&I hanteert het principe dat iedere burger recht heeft op een fatsoenlijke overheid. Dat zien wij als een fundamenteel mensenrecht omdat het respecteren en naleven van alle andere mensenrechten daarvan afhankelijk is.

G&I analyseert, (her)ontwerpt, verbetert en bouwt integriteitsystemen met en voor organisaties. Daarnaast bieden wij specifieke integriteitdiensten aan.

Een integriteitsysteem bestaat uit twee subsystemen: een moreel leerproces en een handhavingspraktijk. Beide zijn op hun beurt opgebouwd uit twee onderdelen: moreel beraad en moresprudentie enerzijds en preventie en repressie anderzijds. Moreel beraad en moresprudentie versterken de zorgvuldigheid van besluitvorming, preventie en repressie hebben betrekking op overtredingen.

G&I is een organisatie van toegewijde professionals: filosofen, juristen, organisatiekundigen en andere specialisten die als adviseur of trainer optreden. Met een sterke missie en intellectueel gedreven. Wij streven ernaar te werken met organisaties die voorop willen lopen, die echte verandering willen bewerkstelligen, en met organisaties in crisis die urgent ondersteuning nodig hebben.