Selecteer een pagina

Onze opleidingen

De opleidingen van Governance & Integrity zijn ontworpen voor specialisten die op het gebied van integriteit binnen een organisatie werkzaam zijn.

Coördinator integriteit

U werkt in een overheids-, zorg-, welzijns-, of onderwijsinstelling, of andere instelling voor publieke dienstverlening. Uw organisatie maakt serieus werk van haar integriteitsbeleid. Uw directie heeft u gevraagd om er voor te zorgen om de komende jaren integriteit een vaste plaats in uw organisatie te geven. Professioneel. Volgens de state-of-the art.

U ziet het coördineren van integriteit niet als ‘passen op de winkel’, maar als een
ambitieuze opgave die uw organisatie verandert? U zoekt een opleiding waar uw uw kennis en kunde ontwikkelt en verdiept? Niet oppervlakkig, maar de diepte in. Niet alleen theorie, maar ook praktisch. Uw zoekt een opleiding waar u tijdens uw opleiding al een verschil maakt in uw organisatie?

 

 

De opleiding in vogelvlucht

U leert:

 • Vorm geven aan het integriteitssysteem van uw organisatie: de preventieve cyclus, het repressieve apparaat en het morele leerproces.
 • State of the art theory, praktische handvaten en analytische modellen.
 • Werken aan integriteit zien als een praktische en strategische opgave en als organisatieverandering.
 • Uzelf zien als expert, consultant en change agent,

…door te doen wat u wilt leren!

De opleiding bestaat uit 5 modules:

 1. Integriteit: de basis,
 2. De preventieve cyclus,
 3. Het repressieve apparaat,
 4. Het morele leerproces,
 5. Strategieën van integriteit

De opleiding is 16 lesdagen en een leergemeenschap van deelnemers. Studiedagen zijn vrijdag, De
bijeenkomsten vinden twee wekelijks plaats, in een locatie in het centrum van het land.

De studenten ontvangen bij aanvang van de cursus een studiehandreiking en een syllabus met artikelen en
handreikingen.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor functionarissen die in de organisatie al een centrale rol spelen in de ontwikkeling en implementatie van het integriteitsbeleid of die deze rol op zich moeten gaan nemen.

Voorwaarde is dat de organisatie een serieuze inspanning doet voor de ontwikkeling en uitvoering van haar integriteitsbeleid. Van de organisatie wordt een actieve ondersteuning van de deelnemer aan de opleiding verwacht.

Afronding en certificering

Voor iedere module krijgt de student een certificaat indien deze met goed gevolg is afgelegd. De student rondt de opleiding af met een verslag over de organisatieopdracht, een paper en een presentatie in uw eigen organisatie. Als alle modules en de eindopdracht met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de deelnemer het diploma coördinator integriteit.

De bijdrage voor deelname aan de opleiding Coördinator Integriteit bedragen € 7.295,= (vrijgesteld van BTW)

Wilt u meer weten over de opleiding, dan kunt u zich richten tot Mira Krozer: m.krozer@fjiac.com of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Opleiding Vertrouwenspersoon Integriteitskwesties

We hebben twee mogelijkheden voor een opleiding tot Vertrouwenspersoon Integriteitkwesties

 1. De G&I opleiding tot Vertrouwenspersoon Integriteitkwesties; dit is een geaccrediteerd nascholingsprogramma van 4 dagdelen.
 2. Incompany opleiding Vertrouwenspersoon Integriteitkwesties.

(Na)scholing Vertrouwenspersoon Integriteitkwesties

Geaccrediteerd door de LVV

Een medewerker die een integriteitsschending wil melden of met een moreel vraagstuk worstelt kan terecht bij een vertrouwenspersoon integriteit.

Tijdens de opleiding wordt dan aan deze twee aandachtsgebieden aandacht besteed: Integriteitsschendingen en hoe om te gaan met morele vraagstukken. De opleiding werkt vanuit een duidelijke visie op hoe een integere organisatie is ingericht. Vanuit die visie leert een vertrouwenspersoon Integriteit hoe de medewerkers op een professionele wijze te ondersteunen bij vaak complexe vraagstukken en bij informele en formele trajecten (meldingen).

De opleiding besteedt aandacht aan theoretische onderbouwing gericht op de praktijk en toepassen van deze kennis. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van morele kwesties, het bespreken en oefenen van praktische casuïstiek. Daarnaast voert de deelnemer tussen de opleidingsdagen praktische projecten uit.

Praktische informatie

Duur van de opleiding: 2 losse dagen (4 dagdelen)
Data: 14 maart 2022 en 11 april 2022

Locatie: Millenniumtoren Radarweg 29 1043 NX, AMSTERDAM
Kosten: € 900, – per persoon (vrijgesteld van BTW)

Open inschrijving Training Morele Oordeelsvorming

Door de jaren heen heeft G&I talloze malen in-company trainingen morele oordeelsvorming (TMO) geleid, waarbij medewerkers en/of managers uit dezelfde organisatie samen het programma doorlopen. In aanvulling hierop bieden wij individuele inschrijvers de mogelijkheid om deel te nemen aan een open training morele oordeelsvorming.

Voor wie?

Deze training staat in beginsel open voor iedereen die in het kader van zijn of haar professionele ontwikkeling wil leren werken met het ‘zeven stappenplan voor morele oordeelsvorming’. Een persoonlijke (telefonische) intake maakt deel uit van het aanmeldproces. Studiebelasting is 6,5 uur.

Werkwijze

Een open TMO duurt één dag (9.00-17.00 uur) en bestaat uit de volgende delen:

 • De dag begint met een gezamenlijke verkenning van het begrip integriteit, de betekenis van integer handelen voor individu en samenleving en de plaats van het morele leerproces binnen de context van het bredere integriteitsbeleid van (overheids-)organisaties.
 • Vervolgens wordt op een interactieve manier besproken op welke wijze kan worden onderzocht of een (voorgenomen) handeling of beslissing moreel juist is: Wat is daarvoor precies de maat? Bij het zoeken naar het antwoord wordt aansluiting gezocht bij ervaringen uit het dagelijks leven, binnen en buiten het werk.
 • In het meest praktische deel van de training worden concrete situaties en beslissingen uit de eigen werkpraktijk van de deelnemers onderzocht. U leert werken met een methodiek –in de vorm van een helder gestructureerd zeven stappenplan– die het mogelijk maakt om bij alle voorkomende handelingen en beslissingen na te gaan wat moreel juist is.

Groepsgrootte

Er is plaats voor minimaal 6 en maximaal 10 personen. Er gelden geen formele instap eisen.

Locatie

De open TMO wordt aangeboden een leslokaal in de Millenium Tower (Radarweg 29, 1043 NX Amsterdam) dan wel in het Amsterdam Art Center (Donauweg 23, 1043 AJ Amsterdam). Beide locaties bevinden zich op minder dan een kwartier loopafstand van station Amsterdam Sloterdijk.

.

De training vindt doorgang bij een minimum aantal van 6 deelnemers. Uiterlijk twee weken van tevoren worden aanmelders hierover bericht. Op dat moment worden ook de definitieve uitnodigingen verzonden, inclusief locatie en routebeschrijving, de naam van de trainer en een deelnemerslijst.

Kosten

Deelname aan de open TMO kost € 275,- voor deelnemers die de kosten vergoed krijgen door hun werkgever en € 175,- voor particulieren (prijzen zijn vrijgesteld van BTW).

Indien de open TMO voor een team wordt aangevraagd, wordt in overleg een gereduceerd tarief berekend. Bij de prijs is een werkboek inbegrepen. In koffie en thee wordt uiteraard voorzien.

Training Morele Oordeelsvorming Medische Praktijk

Artsen worden in de dagelijkse praktijk frequent geconfronteerd met complexe vraagstukkengerelateerd aan directe patiëntenzorg, samenwerking en maatschappelijke ontwikkelingen. Wetgeving, richtlijnen en regels bieden echter niet altijd een antwoord op de vraag die voorligt. En dan? Hoe kom ik tot een juiste beslissing? Hoe doe ik recht aan de verschillende belangen, rechten en wensen van betrokkenen? Hoe weeg ik alle factoren mee en kom ik tot een besluit waar ik mee verder kan? De training Morele Oordeelsvorming is een vaardigheidstraining die artsen een praktisch instrument in handen geeft om lastige beslissingen uit de werkpraktijk zorgvuldig te nemen en verantwoorden – zelfstandig of samen met collega’s.
Lees meer

Werkwijze

In een dag worden deelnemers door een ervaren trainer en collega op een interactieve wijze meegenomen in het nadenken over de morele dimensies van hun werk.. Centraal staan de praktijkvraagstukken die deelnemers zelf op tafel leggen.

De training duurt één dag (9.00-17.00 uur) en bestaat uit de volgende delen:

 • Een gezamenlijke verkenning van het begrip integriteit, de betekenis van integer handelen voor individu en samenleving en de plaats van het morele leerproces binnen zorgorganisaties.
 • Interactieve bespreking op welke wijze kan worden onderzocht of een (voorgenomen) handeling of beslissing moreel juist is: Wat is daarvoor precies de maat? Bij het zoeken naar het antwoord wordt aansluiting gezocht bij ervaringen uit het dagelijks leven, binnen en buiten het werk.
 • Bespreken van de belangrijkste beginselen van de biomedische ethiek.
 • De praktijk: onderzoek van concrete situaties en beslissingen uit de eigen werkpraktijk van de deelnemers. Leren werken met een methodiek –in de vorm van een helder gestructureerd zeven stappenplan– die het mogelijk maakt om bij alle voorkomende handelingen en beslissingen na te gaan wat moreel juist is.

Groepsgrootte

Er is plaats voor minimaal 8 en maximaal 12 personen. Bij meer inschrijvingen zullen meerdere trainers de groepen die dag begeleiden.

Locatie

De training wordt gegeven in het conferentiecentrum Drakenburg,
Dr. Albert Schweitzerweg 1 in Baarn ( www.drakenburg.nl).

 

Data

 • Vrijdag 13 mei 2022: Peter van Hengel, longarts
 • Donderdag 16 juni 2022: Peter van Hengel, longarts

Kosten

 

Deelname kost € 275,- (vrijgesteld van BTW) inclusief koffie thee, lunch en werkboek. De training vindt doorgang bij een minimum aantal van 8 deelnemers. Uiterlijk twee weken van tevoren worden aanmelders hierover bericht. Op dat moment worden ook de definitieve uitnodigingen verzonden, inclusief locatie, routebeschrijving en een deelnemerslijst.

U kunt tot twee weken na inschrijving kosteloos annuleren daarna vindt geen restitutie plaats.

Wilt u meer weten over de opleiding, dan kunt u zich richten tot Peter van Hengel p.vanhengel@GI-nederland.com of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Begeleider Moreel Beraad

U werkt in een overheids-, zorg-, welzijns-, of onderwijsinstelling, of andere instelling voor publieke dienstverlening. Uw organisatie maakt serieus werk van haar integriteitsbeleid. Bij het inrichten van een moreel leerproces in uw organisatie vormt het moreel beraad een onmisbare schakel in het verankeren en waarborgen van dat morele leerproces. De methode morele oordeelsvorming’ is ontwikkeld door G&I en met succes toegepast in een veelheid aan organisaties.

Het doel van de opleiding begeleider moreel beraad is om medewerkers te ondersteunen bij moeilijke beslissingen. De begeleider begeleidt hen bij het onderzoeken van een of meer lastige beslissingen uit de werkpraktijk aan de hand van het zevenstappenmodel. Daarnaast is het moreel beraad de belangrijkste bron voor het ontwikkelen van morele kennis voor de organisatie als geheel. In dit proces spelen de begeleiders moreel beraad een sleutelrol.

De opleiding in vogelvlucht

U leert:

 • State of the art theory, praktische handvaten en analytische modellen.
 • zelfstandig op een heldere en zorgvuldige wijze de methodiek van moreel oordeelsvorming toepassen;
 • Hoe u de deelnemers zorgvuldig helpen te wegen en tot een eenduidig moreel oordeel te komen;
 • Veilige sfeer te creëren waarin iedere deelnemer aan het moreel beraad tot zijn/haar recht komt;

De opleiding bestaat uit 8 workshops van 1 dagdeel:

 1. Morele oordeelsvorming: de basis en verdieping
 2. Morele oordeelsvorming als procedure
 3. Kiezen van een casus en stap voor stap oefenen met een moreel onderzoek
 4. De weging aan de hand van concrete casuïstiek
 5. Het groepsproces aan de hand van het oefenen van een moreel beraad
 6. Verslaglegging, moresprudentie en weerstand
 7. Mores, Intervisie en afronding
 8. Intervisie en afronding

 

Voor wie?

De opleiding tot procesbegeleider Moreel Beraad (kortweg: ‘train de begeleider’) is bedoeld voor mensen die belangstelling hebben voor het begeleiden van morele beraden binnen hun organisatie. Voorwaarde om deel te nemen is dat in de organisatie een start gemaakt is met het installeren van een moreel leerproces. Zodat aan een moreel beraad binnen een team of afdeling nemen medewerkers en/of leidinggevenden deel nemen die eerder een eendaagse Training Morele Oordeelsvorming (TMO) of Beroepsethiek door Governance & Integrity (verder: G&I) hebben gevolgd.

Afronding en certificering

Een eerste vereiste voor het behalen van het eindcertificaat is aanwezigheid tijdens de contactdagen. Er wordt een actieve inbreng verwacht bij zowel de theoretische onderdelen (waaronder de bespreking van filosofische stromingen die aan de procedure voor moreel onderzoek ten grondslag liggen) als het oefenen met het zevenstappenmodel. Daarnaast beoordelen de /examinatoren de kwaliteit van de reflectieverslagen met leer- en vraagpunten die cursisten na elke bijeenkomst opstellen alsmede de kwaliteit van de verslagen die zij (op basis van een format) maken van de proefberaden die zij leiden.De opleiding wordt afgerond met een proeve van bekwaamheid (examen) in het begeleiden van een moreel beraad in de eigen organisatie. *Voor de SKJ is deze opleiding geaccrediteerd voor 38,50 punten.

Praktische informatie

De opleiding wordt gegeven in twee groepen.
De eerste groep start in de periode: februari 2022 t/m juli 2022 in Amsterdam (of online). Data: 14 en 16 februari dagdeel 1 en 2, 10 maart dagdeel 3, 31 maart dagdeel 4, 26 april dagdeel 5, 26 mei dagdeel 6, 23 juni dagdeel 7 en 7 juli dagdeel 8. Studiebelasting: 8 dagdelen (plus huiswerk en zelfstudie).
De tweede groep start in de periode: september 2022 t/m februari 2023 in Amsterdam (of online). Data: 5 september dagdeel 1 en 2, 29 september dagdeel 3, 27 oktober dagdeel 4, 4 november dagdeel 5 en 13 december dagdeel 6, 12 januari 2023 dagdeel 7 en 8 februari 2023 dagdeel 8. Studiebelasting: 8 dagdelen (plus huiswerk en zelfstudie).

Kosten: € 1.760,00 per persoon (vrijgesteld van btw).

Wilt u meer weten over de opleiding, dan kunt u zich richten tot Dorien Jeltema d.jeltema@gi-nederland.com of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

Organizational Integrity

De Master Classes zijn bedoeld voor hen die al ruime ervaring hebben in het integriteitswerk. In deze leergang komen de nieuwste inzichten en meest doelmatige benaderingen aan de orde op het terrein van integriteitsontwikkeling.

Bekwame integriteit-specialisten in een organisatie zijn een essentiële voorwaarde voor het borgen van de integriteit, dat hoeft geen verder betoog.

In de Master Classes treden de beste docenten aan, afgestemd op de vraagstukken van de deelnemers.

Vraag naar de mogelijkheden of vul onderstaand formulier in voor meer informatie.

 

Contact formulier

Heeft u interesse in een opleiding of training van Governance & Integrity of wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent opleidingen?

Vult u dan hieronder het formulier in en dan nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op.

Voor dringendere vragen of interesse kunt u ook telefonisch terecht bij ons secretariaat op 020 800 6120.
Wij zijn bereikbaar tussen 9.00 en 15.00.