Selecteer een pagina

Team overzicht

Hieronder is een overzicht van de professionals van Governance & Integrity Nederland. Allen hebben vele jaren ervaring op het gebied van integriteit en zijn adviseur en/of trainer. Ieder heeft daarnaast een eigen specialisatie in sector of expertise, van trainen tot risico-analyse en van overheid tot financiën.

Noureddine Zarroy

Noureddine Zarroy

Directeur G&I Nederland

Adviseur en trainer

Noureddine is een strategische verbinder en netwerker, waarbij hij betrokkenen centraal stelt. Sinds 2004 heeft hij zich als veiligheidsadviseur ingezet voor diverse opdrachtgeverschappen. Zijn talenten en ervaringen komen tot hun recht in omgevingen waar druk, emotie en spanningen tot onwerkbare situaties leiden.

Het streven naar een rechtvaardiger wereld leidde Noureddine ook tot politieke betrokkenheid. In een periode van acht jaar in de lokale politiek heeft hij zich zowel inhoudelijk als procesmatig ingezet om de inwoners te dienen.

Noureddine is sinds september 2017 verbonden aan G&I en is opgeleid tot trainer morele oordeelsvorming en moreel beraad. Hij wordt ingezet als trainer, adviseur en dagvoorzitter binnen en buiten de overheid.

Moniek Bouland

Moniek Bouland

Partner G&I | Directeur G&I International

Adviseur en trainer

Moniek is haar carrière begonnen als Strategisch Risicoanalist bij PriceWaterhouseCoopers in de financiële sector. Hierna werkte zij bij het Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam.

Ze was betrokken bij de op- en uitbouw van de Centrale Organisatie Integriteit Defensie en heeft ruim 15 jaar ervaring als adviseur op het gebied van integriteit, zowel in Nederland als daarbuiten (met name België, Oekraïne en St. Maarten).

Eloy Weterings

Eloy Weterings

Adviseur en trainer

Eloy Weterings studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Voor G&I Nederland werkt hij op het gebied van zowel politieke als ambtelijke integriteit en houdt zich, onder andere, bezig met het opzetten en ontwikkelen van morele leerprocessen binnen ambtelijke organisaties.

Naast dat hij trainingen verzorgt, advies geeft en morele beraden begeleidt, leidt hij, in samenwerking met een aantal collega’s, procesbegeleiders voor moreel beraad op en focust zich daarbij op de zorgvuldige weging van argumenten.

Intern is hij accounthouder en houdt hij zich bezig met het begeleiden van (nieuwe) accounthouders. Naast zijn werkzaamheden bij G&I is hij werkzaam als docent aikido.

Teun Willemse

Teun Willemse

Adviseur en trainer

Hij studeerde filosofie en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Bij Governance & Integrity verzorgt hij de training morele oordeelsvorming en begeleidt hij morele beraden.

Daarnaast specialiseert hij zich in het ontwikkelen van moresprudentie – de inzichten die voortkomen uit het systematisch bespreken van morele kwesties. Zo is hij betrokken bij het ontwikkelen van moresprudentie over privacy-dilemma’s in de zorgsector.

Eerder werkte hij als onderzoeker en als docent Theoretische Filosofie aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn kracht als trainer is het vertalen van zijn filosofische kennis naar bruikbare handvatten voor het omgaan met morele kwesties in de praktijk.

Dorien Jeltema

Dorien Jeltema

Adviseur en trainer

Dorien studeerde Algemene, Pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was werkzaam als beleidsadviseur en projectleider jeugdbeleid bij de gemeente Amsterdam. Na een train-de-trainer in communicatieve vaardigheden volgde zij in 2002 de opleiding tot trainer ‘morele oordeelsvorming’ bij BI Amsterdam, Nyenrode Business Universiteit en G & I. Ook volgde zij de opleiding tot integriteitsfunctionaris aan de Universiteit voor Humanistiek.

Vanaf 2008 tot 214 heeft zij als directeur mee gebouwd aan het vormgeven van G&I Nederland als organisatieadviesbureau. Daarna tot op heden aan het ontwikkelen van de sector G&I Zorg.

Sinds 2002 – heden is zij werkzaam in het kader van integriteitbeleid, met name als gecertificeerde trainer morele oordeelsvorming en het installeren van een moreel beraad in het kader van een moreel leerproces in diverse organisaties. Met name bij overheidsorganisaties zoals Gemeentes, Belastingdienst, Politie, Defensie. De laatste jaren met name bij publieke organisaties als de (Jeugd) gezondheidszorg en het Onderwijs.

Daarnaast is zij sinds 2013 betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van de verschillende opleidingen: voor vertrouwenspersonen integriteitskwesties en de opleiding begeleider moreel beraad. Sinds 2015 heeft zij beroepsethiek voor (jeugd)professionals in de Zorg ontwikkelt.

Mede door haar ervaring in zowel de overheid als in de jeugdzorg is haar sterke kant het vertalen van de theorie naar wat integriteitsbeleid en moreel oordelen voor mensen in de dagelijkse praktijk betekent. 

Sylvia Borren

Sylvia Borren

Adviseur


Sylvia is Senior Adviseur voor G&I. Na haar vele eerdere maatschappelijke rollen en functies was zij tussen 2011 en 2016 directeur van Greenpeace Nederland en van Oxfam Novib van 1994 tot 2008.

Naast haar werk met G&I is Sylvia vicevoorzitter van BRAC International, en betrokken bij een aantal andere besturen en adviescommissies.

Sylvia heeft uitgebreide ervaring in het werken met civil society organizations (CSO’s) en specialistische kennis van management- en governance-structuren.

.

.

Anne-Marie Heemskerk

Trainer

Anne-Marie zet zich als adviseur en analist in voor organisaties die recht willen doen aan alle betrokkenen, en daarom werk maken van integriteit. Haar belangstelling gaat vooral uit naar de inrichting en werking van integriteitssystemen binnen organisaties, zowel die de publieke sector als in civil society.

Na haar studie Russische taal en letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam werkte zij jarenlang aan internationale samenwerking op het gebied van mensenrechten, rechtsstaat ontwikkeling, alternatieve geschiloplossing en civil society.  De laatste jaren werkte ze bij Partos, de brancheorganisatie voor ontwikkelingsorganisaties. Haar eigen internationale werkervaring deed ze met name op in Rusland, Oekraïne, Baltische Staten en andere landen van  Centraal- en Oost-Europa.

Monique Wijlhuizen

Monique Wijlhuizen

Adviseur en trainer

Monique heeft zowel een brede politieke achtergrond, na jarenlang op strategisch en operationeel niveau gewerkt te hebben in de nationale politiek, als veel kennis op het gebied van moraliteit als gevolg van een PhD. Door het combineren van beide werelden is zij in staat om (overheids-) organisaties die recht willen doen aan alle stakeholders daarin te adviseren en te begeleiden. 

In 2017 is zij door G&I opgeleid tot trainer en adviseur integriteit. Publieke diensten die opereren binnen het monopolie van geweld hebben haar bijzondere belangstelling vanwege de morele verantwoordelijkheid die juist op deze diensten rust waar het gaat om integriteit. 

Dayrohn Wiesken

Dayrohn Wiesken

Adviseur en trainer

Dayrohn is geboren en getogen op Curaçao in het Caribisch gebied. Hij vervulde met succes vele functies binnen de politiekorpsen van Curaçao en Bonaire. Zo’n 20 jaar geleden verliet Dayrohn het Caribisch gebied en vestigde zich in Nederland, waar hij werkte voor de Nederlandse krijgsmacht. Hij vervulde diverse functies binnen het leger en werd meerdere keren ingezet. Dayrohn werd onderscheiden voor zijn optreden en blijft actief in veteranenorganisaties en de Association of Military Valor Award Bearers.

Dayrohn combineert zijn werk voor het Ministerie van Defensie met zijn werk voor G&I. Hij is gespecialiseerd in risicoanalyse, gesprekstechniek en anti-corruptie. Hij is een actief lid van G&I’s Caribbean en Monopoly of Violence-teams, en heeft speciale interesses in zowel diversiteit als moreel letsel/PTSS bij politie- en defensieorganisaties.

Dayrohn is een netwerker. Zijn multiculturele achtergrond en beheersing van het Papiaments en Spaans (evenals Nederlands en Engels) maken het hem mogelijk vraagstukken vanuit verschillende culturele perspectieven te benaderen, zowel in de Europese context als in de Nederlandse Cariben en in Latijns-Amerikaanse landen. Zijn operationele ervaring, hands-on mentaliteit en daadkracht stellen hem in staat om zowel op uitvoerend als op managementniveau te werken. Dat maakt hem tot een krachtige adviseur, trainer en analist.

 
Emily Marr

Emily Marr

Adviseur en trainer

Emily Marr werkt sinds 2014 voor G&I als adviseur en trainer, met de nadruk op ons werk met de civiele sector. Voordat ze bij G&I kwam, werkte Emily in de internationale ontwikkelingssector in verschillende rollen.

Ze heeft gewoond en gewerkt in verschillende landen over de hele wereld, waaronder Afghanistan, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Irak en Nepal, en begrijpt de realiteit en uitdagingen van organisaties die internationaal en in complexe omgevingen werken. Ze heeft een BA (Hons) in International Business Studies en een MSc in Global Politics.

Emily heeft ervaring met het analyseren en (her) ontwerpen van organisatorische integriteitssystemen en het ondersteunen van hun upgrade. Ze werkt samen met onze klanten om zowel langdurige ondersteuning als ad hoc advies te geven.

Mira Krozer

Mira Krozer

Adviseur en trainer

Mira Krozer werkt sinds 2015 bij G&I als adviseur en trainer voor de civiele sector. Haar passie ligt bij integriteit en corruptiebestrijding in Oekraïne en andere landen in de voormalige Sovjet-Unie.

Ze heeft een BA in Internationale Communicatie en een MA in Humanistische Studies. Mira heeft ervaring met het analyseren en (her) ontwerpen van integriteitssystemen en het uitvoeren van risicoanalyses.

 

Jidske Diekerhof

Jidske Diekerhof

Trainer

Jidske studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening en daarna nog 1,5 jaar Geestelijke Verzorging op Humanistische grondslag. Ze heeft ruime ervaring in uitvoerede- leidinggevende- en staffuncties in de re-integratie en in de gehandicaptenzorg. Een van haar kwaliteiten is dat zij snel kan schakelen en aansluiting vindt bij mensen. 

Morele dilemma’s hebben altijd haar interesse gehad, zo heeft ze onder andere een bijdrage kunnen leveren aan het opzetten van de Morele Beraadkamer Meerzorg vanuit ZN (Zorgverzekeraars Nederland) en VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland). Sinds 2021 is ze verbonden aan G&I en is opgeleid tot trainer, adviseur en accounthouder voor G&I. 

Peter van Hengel

Peter van Hengel

Trainer

Peter van Hengel studeerde geneeskunde in Leiden en volgde de opleiding tot longarts in Dordrecht en Den Haag. In het Leyenburgziekenhuis was hij lid van de commissie ethisch beraad. Hij werkte 12 jaar in een longartsenmaatschap in Assen maar ging in 2012 terug naar het westen en werkt tot op heden als longarts en afdelingshoofd in het Flevoziekenhuis in Almere.  Samen met enkele collega’s werd “Peer support”, hulp voor en door collega’s na heftige incidenten, voor de medische staf gerealiseerd. “Goede zorg begint bij jezelf , maar daar zijn werkers in de zorg niet goed in”. Samen met zijn vrouw verzorgt  hij ook individuele begeleiding en verdiepingsdagen voor zorgverleners.

Morele vraagstukken en integriteitsissues zijn er in de zorg te over, zowel op direct patiënt gerelateerd gebied als op organisatie niveau. Daar is nog veel te winnen. De overmaat aan registratie eisen maskeert een tekort aan samenhang. Werken aan integriteit via training en advies biedt de mogelijkheid daarbij op alle niveau’s in de zorg van betekenis te zijn.

Hoebinald Martha

Hoebinald Martha

Trainer

Hoebinald Martha studeerde Politicologie en Musicologie aan de Universiteit van Amsterdam en was vanaf het jaar 2000 werkzaam als Juridisch medewerker, Teammanager en Stafadviseur binnen UWV. In die periode bekwaamde hij zich tevens tot veelzijdige trainer/coach, mede op het gebied van Integriteit.

Hoebinald is sinds 2018 verbonden aan G&I Nederland waarbij hij in zijn trainingen de focus legt op het promoten van integriteit vanuit een intrinsiek levensbeeld en het stimuleren van bewustwording op dat vlak.

Als trainer is hij thans werkzaam binnen de Hogeschool van Amsterdam en geeft daar naast ook trainingen op het gebied van communicatie, emotie en agressie alsmede de Educatieve Maatregelen binnen en vanuit bestuursrechtelijke organen.

Karl Parisius

Karl Parisius

Trainer

Karl is klinisch epidemioloog en docent Mondzorgkunde. Naast zijn werkzaamheden in het onderwijs is hij actief in diverse gebieden binnen het werkveld. Hij is onder andere auteur voor enkele vakbladen, spreker/moderator op congressen en nascholingsactiviteiten en lid van verschillende commissies die betrekking hebben op wetenschap, onderzoek en ouderenmondzorg; waaronder de Richtlijn Ontwikkel Commissie van het KIMO: Mondzorg voor kwetsbare aan huis gebonden ouderen. Karl is momenteel bezig met zijn promotieonderzoek getiteld: “Oral frailty as predictor of adverse health outcomes in older people”.

Als trainer Morele Oordeelsvorming levert Karl een bijdrage aan de integriteit binnen  overheidsinstanties, onderwijs- en zorginstellingen. Zijn multiculturele achtergrond en beheersing van het Papiaments maken het mogelijk om, zowel in Europees als Caribisch Nederland, vraagstukken vanuit verschillende culturele perspectieven te benaderen.

Marnix van der Zalm

Marnix van der Zalm

Trainer

Marnix is Staats- en Bestuursrechtelijk opgeleid bij de Rijksuniversiteit Utrecht en volgde een bedrijfskundige opleiding aan het Instituut voor Bedrijfskundige Opleidingen (IBO). Hij is daarnaast gecertificeerd Profile Dynamics® consultant en Ortaluce® assessor.

Hij is werkzaam geweest als project- en interimmanager bij Grontmij NV (Sweco) en de stad Utrecht en als directeur bij de gemeente Weert.Sinds 2007 houdt hij zich als zelfstandig trainer, coach en assessor bezig met de relatie tussen motivatie, mentale vermogens en het morele oordeel. Hij ziet het als zijn missie om de morele weerbaarheid van mensen te versterken en hen van morele verontwaardiging naar een deugdelijk moreel oordeel te helpen. Daarbij combineert hij inzichten uit de filosofie, morele psychologie, moraalsociologie en neurobiologie. Marnix heeft een brede ervaring met zowel overheden als het bedrijfsleven en op alle niveaus van organisaties. Marnix is sinds 2016 verbonden aan G&I.

Jelle Smits

Jelle Smits

Trainer

Jelle werkt in de GGZ en studeerde filosofie (ethiek van bedrijf en organisatie) aan de Universiteit van Tilburg. Tevens is hij voorzitter van het College van Beroep binnen het tuchtrecht voor sociaal werkers. Hij heeft oog voor de menselijke kant van de publieke sector, maar ziet ook de kracht van een goed werkend systeem. De combinatie van praktijkervaring en abstracte kennis maken dat hij hiertussen scherpe verbanden kan leggen. Zijn kracht als trainer is het creëren van een veilige setting waarin mensen over hun eigen grenzen leren denken en zo op een bredere wijze naar de wereld kijken.

Hij vindt het belangrijk dat medewerkers de nodige handvatten krijgen om, om te gaan met morele vraagstukken en ziet een goed integriteitssysteem als een manier waarop bestuurders en toezichthouders hen daarin kunnen ondersteunen. Zijn streven is dat je zelf iemand wordt die, per concrete situatie, het juiste oordeel kan vellen over wat je, op dat moment en die plaats, te doen staat.

Leonard de Jong

Leonard de Jong

Partner G&I

Adviseur en trainer

Leonard de Jong (1952) is filosoof en medeoprichter van G&I. Hij is met pensioen en ondersteunt alleen nog in bijzondere situaties de inrichting van het integriteitssysteem in overheidsorganisaties, onderwijs- en zorginstellingen.

Hij is coördinator van de leergang Integriteitfunctionaris (voor professionals die zijn belast met integriteitsbeleid binnen hun organisatie) en betrokken bij de opleiding Docent Morele Vorming.

Hij bereidt een aantal boeken voor op het terrein van de filosofie. 
Eerder werkte Leonard in het onderwijs en voor Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam. Aan de Rijksuniversiteit Groningen studeerde hij wijsbegeerte.

Ruud Meij

Ruud Meij

Partner G&I

Adviseur en trainer

Ruud Meij is filosoof en co-founder van Governance & Integrity. Hij studeerde cultureel werk in Eindhoven en filosofie in Nijmegen en Amsterdam. Hij heeft een ruime ervaring op het brede werkterrein van Governance & Integrity bij een veelheid aan organisaties, met het accent op het begeleiden van morele leerprocessen.

De laatste jaren legt hij zich meer toe op onderwijs en publieke gezondheidszorg. Ruud werkt in Nederland, België en Oekraïne. Hij is tevens als docent kritische organisatietheorie en interventiekunde verbonden aan de Universiteit voor Humanistiek (Utrecht).

Hij publiceerde over integriteit in het onderwijs, in de zorg en voor ondernemingsraden, over normatieve professionalisering en over zijn werk in Lviv (Oekraïne).

 

Frans Geraedts

Frans Geraedts

Partner G&I

Adviseur en trainer

Hij studeerde wijsbegeerte en psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Samen met Leonard de Jong en Ruud Meij heeft Frans Governance & Integrity en G&I Nederland opgericht en een omvattend integriteitsprogramma voor overheden ontwikkeld. Daarnaast adviseert hij een groot aantal gemeentes en overheidsinstanties over de ontwikkeling van hun integriteitsbeleid.

Als trainer richt hij zich vooral op het bestuur en management van organisaties, en geeft hij de basiscursus handhaving aan leidinggevenden. Momenteel werkt Frans aan onder andere een boek over morele oordeelsvorming, een modelgedragscode voor politiek bestuur en een moreel manifest voor de politiek.

Eerder verschenen diverse artikelen van zijn hand, onder andere in het ‘Handboek Integriteit’ en de bundel ‘Morele oordeelsvorming en de integere organisatie’. Naast integriteit houdt Frans zich onder andere bezig met publieke kunst, burgerschapsvraagstukken en de integratie van immigranten.