Selecteer een pagina

Team overzicht

Hieronder is een overzicht van de professionals van Governance & Integrity Nederland. Allen hebben vele jaren ervaring op het gebied van integriteit en zijn adviseur en/of trainer. Ieder heeft daarnaast een eigen specialisatie in sector of expertise, van trainen tot risico-analyse en van overheid tot financiën.

Olivier Sueur

Olivier Sueur

Directeur G&I Nederland | G&I Finance

Adviseur

Olivier is gespecialiseerd in vraagstukken op het snijvlak van integriteit, compliance, organisatiecultuur en leiderschap. Hij heeft gewerkt bij PwC, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en in de advocatuur.

Olivier helpt organisaties zich zodanig in te richten dat zij hun missie daadwerkelijk kunnen realiseren en daarbij recht doen aan alle betrokkenen (o.a. klanten, burgers, eigen medewerkers, toezichthouders en maatschappij). Hij ondersteunt organisaties die worden geconfronteerd met een fors en acuut verlies van vertrouwen van hun verschillende betrokkenen – of die een groot risico lopen om het vertrouwen te verliezen – om zich te herstellen en te versterken.

Noureddine Zarroy

Noureddine Zarroy

Directeur G&I Nederland

Adviseur en trainer

Noureddine is een strategische verbinder en netwerker, waarbij hij betrokkenen centraal stelt. Sinds 2004 heeft hij zich als veiligheidsadviseur ingezet voor diverse opdrachtgeverschappen. Zijn talenten en ervaringen komen tot hun recht in omgevingen waar druk, emotie en spanningen tot onwerkbare situaties leiden.

Het streven naar een rechtvaardiger wereld leidde Noureddine ook tot politieke betrokkenheid. In een periode van acht jaar in de lokale politiek heeft hij zich zowel inhoudelijk als procesmatig ingezet om de inwoners te dienen.

Noureddine is sinds september 2017 verbonden aan G&I en is opgeleid tot trainer morele oordeelsvorming en moreel beraad. Hij wordt ingezet als trainer, adviseur en dagvoorzitter binnen en buiten de overheid.

Marion Weitering

Marion Weitering

Adviseur en trainer

 

Marion heeft zich vanuit een juridische achtergrond vanaf 1995 ontwikkeld