Visie

Het onderwijs is het kruispunt van sociale ontwikkelingen in de samenleving. Dat was in de jaren ’20 zo, toen Jacques P. Thijssen zijn onderwijsromans schreef. Dat is in 2014 nog steeds het geval. Het onderwijs heeft altijd een morele taak gehad. Het invulling geven aan deze morele taak is van grote betekenis. Niet alleen voor de toekomst van leerlingen, maar ook voor de samenleving van morgen. Het is onvermijdelijk dat in tumultueuze tijden een voortdurende bezinning plaats vindt op de morele kerntaak van het onderwijs.

Lees meer >

Werkwijze: de school als morele gemeenschap

De ontwikkeling van de school tot morele gemeenschap kan het beste opgevat kan worden als een voortdurend proces, met een begin, maar zonder einde. G&I Educatie ondersteunt de onderwijsinstelling in dit proces met een ruime expertise en ervaring die de afgelopen jaren is opgedaan. Het afzien van een alomvattend masterplan en samen optrekken van bestuur, management en leerkrachten is een beproefde formule.

Lees meer >

Werken langs drie sporen

 • De integere instelling
  De school als integere onderwijsinstelling doet recht aan mensen en organisaties met wie en voor wie de school werkt.
 • De morele leergemeenschap
  In de morele leergemeenschap staat de leerkracht en de ontmoeting met de leerling en hun ouders centraal.
 • De morele vorming
  Morele vorming van 4 tot 24 hoort vandaag het sluitstuk van ieder onderwijsprogramma. Leerlingen hebben daar recht op.

Lees meer >

Opdrachtgevers

G&I Education ondersteunen onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland op verschillende terreinen die betrekking hebben op de school als morele gemeenschap. Onze opleidingen en diensten strekten zich uit van onderzoek naar misstanden is de school (pesten), tot het aanscherpen van de klachtenpraktijk, morele oordeelsvorming met colleges van bestuur, het begeleiden van docenten teams, het opleiden van docenten morele vorming en het verzorgen van lessen morele vorming in het MBO.

Lees meer >

Opleidingen

 • De integere onderwijsinstelling
 • De morele leergemeenschap
 • De morele vorming

Lees meer >

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 088 - 7000444
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.