Selecteer een pagina

Onderwijs

Waar vroeger morele vragen binnen Nederlandse onderwijsinstellingen op de achtergrond raakten is er de laatste jaren steeds vaker sprake van een herleving van aandacht voor deze morele vragen. Dat heeft zowel betrekking op het bestuur van de onderwijsinstelling, de aandacht voor morele vragen waar leerkrachten en ondersteunende staf mee worstelen, als de invulling van de het morele leerproces van jonge mensen die onderwijs krijgen.

Governance & Integrity heeft in de loop der jaren in nauwe samenwerking met onderwijsgevenden het programma ‘de school als morele gemeenschap’ ontwikkeld. ‘De school als morele gemeenschap’ bestaat uit een drietal elementen:

De integere instelling

De school als integere onderwijsinstelling doet recht aan mensen en organisaties met wie en voor wie de school werkt.

De morele leergemeenschap

In de morele leergemeenschap staat de leerkracht en de ontmoeting met de leerling en hun ouders centraal.

De morele vorming

Morele vorming van 4 tot 24 hoort vandaag het sluitstuk van ieder onderwijsprogramma. Leerlingen hebben daar recht op. Morele vorming richt zich op de morele ontwikkeling van de leerling als persoon, burger en beroepsbeoefenaar.

 

Heeft u meer vragen de onderwijsinstelling als morele gemeenschap? Neem dan contact met ons op.

Governance & Integrity streeft na de morele gemeenschap vorm te geven, gebaseerd op een aantal belangrijke uitganspunten, die in principe voor al onze diensten gelden. Allereerst streven we maatwerk na. De specifieke situatie en problematiek in de klantorganisatie staan centraal. Iedere opdrachtgever, iedere organisatie en ook ieder integriteitprogramma is op onderdelen anders dan andere. Elke organisatie verdient adviezen en trainingen die exact zijn toegesneden op de eigen noden en behoeften.  

 

Verder zijn onze activiteiten gericht op de ontwikkeling van de organisatie, het verbeteren van infrastructuur en het ondersteunen van leidinggevenden. Onze inzet is van tijdelijke aard: we faciliteren de organisatie en maken onszelf zo op den duur overbodig. We werken aan duurzame organisatieontwikkeling, met aandacht voor permanente borging en voor een verankering die niet afhankelijk is van onze aanwezigheid of die van een of meer sleutelfiguren in uw organisatie. 

 

Tenslotte staat voor G&I in de trainingen en adviezen de praktijk van de opdrachtgever c.q. de deelnemers centraal. Voor trainingen betekent dat bijvoorbeeld heel concreet dat gewerkt en geleerd wordt aan de hand van vraagstukken uit de eigen werkpraktijk van de deelnemers. Dit vergroot niet alleen de betekenis van het geleerde voor de deelnemers, maar maakt ook het hanteren van het geleerde in het eigen werk gemakkelijker.  

Governance & Integrity ondersteunt onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland op verschillende terreinen die betrekking hebben op de school als morele gemeenschap. Onze opleidingen en diensten strekten zich uit van onderzoek naar misstanden is de school (pesten), tot het aanscherpen van de klachtenpraktijk, morele oordeelsvorming met colleges van bestuur, het begeleiden van docenten teams, het opleiden van docenten morele vorming en het verzorgen van lessen morele vorming in het MBO.

Op Hogescholen zijn onze adviezen in transities, een meer letterlijke vorm van organisatieverandering zeer gewaardeerd. Deze manier van werken biedt ons steeds weer nieuwe mogelijkheden onze onderwijsinstituten en daarmee onze toekomstige generaties een handje te helpen in de ontwikkeling naar een wereld van gerechtigheid.

Professionals