Selecteer een pagina

Ten tijde van Covid-19

De pandemie doet een aanslag op de samenleving. Overheid, zorg en burgers moeten die samen weerstaan. G&I Nederland helpt daarbij uit alle macht. Het ondersteunt de organisaties, de bestuurders en de professionals bij overheid en zorg. GIN werkt aan het vergroten van onze gezamenlijke weerstand.

Gerechtigheid in tijden van corona betekent levens redden en rouwen om de doden en zoeken naar een begaanbare uitweg.

G&I Nederland biedt aan om morele beraadslagingen over moeilijke corona-beslissingen te vergemakkelijken voor overheidsorganisaties, lokale overheden, gezondheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties. Hetzelfde geldt voor financiële instellingen met betrekking tot besluiten in verband met de economische crisis.

G&I biedt aan organisaties te helpen bij het inschatten van specifieke overtredingsrisico’s die ontstaan als gevolg van de corona- en de economische crisis en deze te verzachten.

G&I probeert een moreel archief van de corona-zorg te creëren, als basis voor realtime moreel beraad en toekomstige debriefings van professionals, voor openbare verzoening en institutioneel leren.

Morele consultatie

Hoe beslis ik moreel juist over complexe en urgente vraagstukken? Deze hulp is gericht op het nemen van de juiste beslissing en het beter kunnen onderbouwen daarvan door bestuurders en ambtelijk leidinggevenden.

Toepassing en handhaving van regels

Deze hulp is gericht op gezamenlijk gedragen en onderbouwde beslissingen en op het voorkomen van morele verwonding

Een deel van de overheidsorganisaties zal tijdelijk minder te doen krijgt vanwege deze crisis. Dit betekent dat er intern ruimte ontstaat om na te denken over het verbeteren van de organisatie en haar processen.

Systeemanalyse integriteit

Een laagdrempelige analyse van het integriteitssysteem met praktische adviezen. Het laat zien wat je al hebt gedaan, wat er nog niet is, wat werkt en wat (nog) niet of nog niet samenwerkt. Het laat ook zien wat nodig is om te verbeteren.

Risicoanalyse integriteit

Een analyse van kwetsbaarheden en risico’s in specifieke afdelingen of processen.

Voor het specifieke aanbod voor zorginstellingen, lees hier meer.

Wilt u meer informatie?