Selecteer een pagina

Quickscan integriteitsrisico’s voor statenleden  

 

Nieuwe maar ook ervaren statenleden zijn zich niet altijd bewust van de risico’s die zij lopen op het gebied van integriteit. Ze hebben niet zelden vragen of twijfels over het onderwerp of ontberen kennis ten aanzien van specifieke, wettelijke voorschriften. Ter bescherming van statenleden biedt G&I de Quickscan: een een-op-eengesprek in een vertrouwde omgeving met een ervaren specialist, waarin al deze zaken op een prettige en op de persoon toegesneden wijze aan de orde komen.

Voor het houden van risicogesprekken met statenleden biedt Governance & Integrity provincies een passend aanbod aan.

 

Ons aanbod

G&I biedt statenleden de Quickscan: maatwerk advisering op het gebied van integriteit, toegesneden op de eigen situatie en op persoonlijke risico’s. In een vertrouwelijk gesprek met een ervaren risicoanalist wordt:

(1) samen verkend of en waar sprake is van risico’s op (de schijn van) belangenverstrengeling

(2) gericht gevraagd naar wettelijke voorschriften, verboden handelingen en gecombineerde functies

(3) ruimte gegeven voor het aan de orde stellen van eigen vragen en twijfels.

 

Het gesprek is gericht op bescherming. Het geeft enerzijds ruimte aan het individuele statenlid om zijn of haar vragen te stellen en twijfels te uiten. Anderzijds wordt zekergesteld dat in ieder gesprek een aantal relevante (en actuele) thema’s op het gebied van integriteit de revu passeren. Zo wordt tegelijk gewerkt aan het beheersen van eventuele persoonlijke risico’s, worden blinde vlekken, onwetendheden en ‘per ongelukjes’ voorkomen en wordt bijgedragen aan kennis op het gebied van integriteit. De Quickscan is dan ook een prima aanvulling op de reguliere (introductie)activiteiten op het gebied van integriteit.

 

 

 

Wilt u meer informatie?