Selecteer een pagina

Systeemanalyse Politiek Integriteit 

Het uitvoeren van een systeemanalyse politieke integriteit maakt duidelijk wat er binnen de provincie op politiek niveau aanwezig is aan integriteitsbeleid, procedures, functies, instrumenten en faciliteiten. Inzichtelijk wordt waar het politieke integriteitsysteem van de provincie achterblijft, wat wel en niet werkt en wat prioriteit verdient in het werken aan integriteit.  

De analyse bestaat uit een deskresearch, waarin alle documenten die betrekking hebben op de integriteit van de provinciale politiek, worden bekeken. En uit een tweetal interviews, een uitgebreid gesprek met de griffier en een kort interview met de commissaris van de Koning. De analyse maakt duidelijk waar het politieke integriteitssysteem van de provincie achterblijft en daarmee hoe er op een weloverwogen manier verder gewerkt kan worden aan het versterken van de integriteit.  

 

Binnenkort zijn er provinciale verkiezingen. Governance & Integrity (G&I) biedt provincies een vernieuwd startprogramma ‘Integriteit in de provinciale politiek’. Het bestaat uit drie onderdelen: risicoprofielgesprekken voor (kandidaat) gedeputeerden, een introductieavond integriteit voor de nieuwe staten, en een systeemanalyse politieke integriteit die de bestaande regelingen op uw provinciehuis tegen het licht houdt en aanbevelingen voor verbeteringen doet. Naast het startprogramma bieden wij nog andere diensten aan voor provincies die een actief integriteitsbeleid voeren. Zie verderop op de site.

In Nederland is G&I toonaangevend op het gebied van integriteitsadvies en -ontwikkeling. G&I werkt aan de integriteit van overheidsorganisaties over de hele wereld. Het programma politieke integriteit is stevig geworteld in de ervaringen die onze trainers en adviseurs de afgelopen jaren hebben opgedaan bij opdrachten voor provincies, waterschappen en gemeenten door heel Nederland.

Quickscan integriteitsrisico’s voor statenleden

Nieuwe maar ook ervaren statenleden zijn zich niet altijd bewust van de risico’s die zij lopen op het gebied van integriteit. Ze hebben niet zelden vragen of twijfels over het onderwerp of ontberen kennis ten aanzien van specifieke, wettelijke voorschriften. Lees meer…

Omgangsvormen college GS – ambtenaren

In de samenleving is er veel aan de hand op het gebied van omgangsvormen. Het is een vraagstuk dat zich vooral richt op de manier waarop er wordt leiding gegeven. De norm van wat als normaal wordt gezien is op dit punt aan het veranderen. Ook bestuurders worstelen hiermee: hoe dienen zij ‘om te gaan’ met ambtenaren? In deze sessie verkennen leden van het college GS de verschuiving van de norm en wordt toegewerkt naar een gedeelde nieuwe norm.

Training in morele oordeelsvorming

De kwaliteit van de besluitvorming kan worden versterkt door een training in morele oordeelsvorming. Een betere kwaliteit van de besluitvorming stelt gedeputeerde staten en provinciale staten in staat (nog meer) recht te doen aan alle betrokkenen.

Praktijksimulatie – omgang vermoeden schending

In de media zijn de afgelopen tijd meerdere voorbeelden breed uitgemeten waarbij er onzorgvuldig is gehandeld bij een vermoeden van een integriteitschending. Met enkel verliezers tot gevolg. In de praktijksimulatie verkennen statenleden hoe zij op een zorgvuldige wijze kunnen omgaan met een vermoeden van een integriteitschending.

Omgangsvormen provinciale staten

De afgelopen jaren zijn de omgangsvormen in de politiek onder druk komen te staan. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de besluitvorming en van het aanzien en het vertrouwen in de politiek. In de sessie omgangsvormen krijgen de leden inzicht in waarom goede omgangsvormen van belang zijn, welke zaken in negatieve zin bijdragen aan de omgangsvormen en hoe er omgegaan wordt met ‘de waarheid’ (nepnieuws) in hun rol als volksvertegenwoordiger.

 

 

Wilt u meer informatie?