Selecteer een pagina

Introductieavond Integriteit  

 

Tijdens de introductieavond, waar bij voorkeur niet alleen statenleden, maar ook commissieleden en gedeputeerden voor worden uitgenodigd, wordt het onderwerp politieke integriteit op een goede onderbouwde en inspirerende manier onder de aandacht gebracht. De gedachtewisseling kan worden ervaren als de eerste stap binnen een langer traject of als een grote stap voorwaarts op zichzelf.

De deelnemers krijgen greep op de verschillende aspecten van integriteit en hun eigen verantwoordelijkheid, rol en taak daarbinnen. Er is een eerste aanzet gegeven om onbedoelde schendingen te voorkomen en ervoor te zorgen dat men in het geval er mogelijk een schending heeft plaatsgevonden, de juiste weg kiest. De deelnemers hebben een idee ontwikkeld hoe er verderop in de zittingsperiode werk van integriteit gemaakt kan worden en waarin dat uiteindelijk zou kunnen resulteren.

 

Binnenkort zijn er provinciale verkiezingen. Governance & Integrity (G&I) biedt provincies een vernieuwd startprogramma ‘Integriteit in de provinciale politiek’. Het bestaat uit drie onderdelen: risicoprofielgesprekken voor (kandidaat) gedeputeerden, een introductieavond integriteit voor de nieuwe staten, en een systeemanalyse politieke integriteit die de bestaande regelingen op uw provinciehuis tegen het licht houdt en aanbevelingen voor verbeteringen doet. Naast het startprogramma bieden wij nog andere diensten aan voor provincies die een actief integriteitsbeleid voeren. Zie verderop op de site.

In Nederland is G&I toonaangevend op het gebied van integriteitsadvies en -ontwikkeling. G&I werkt aan de integriteit van overheidsorganisaties over de hele wereld. Het programma politieke integriteit is stevig geworteld in de ervaringen die onze trainers en adviseurs de afgelopen jaren hebben opgedaan bij opdrachten voor provincies, waterschappen en gemeenten door heel Nederland.

Quickscan integriteitsrisico’s voor statenleden

Nieuwe maar ook ervaren statenleden zijn zich niet altijd bewust van de risico’s die zij lopen op het gebied van integriteit. Ze hebben niet zelden vragen of twijfels over het onderwerp of ontberen kennis ten aanzien van specifieke, wettelijke voorschriften. Lees meer…

Omgangsvormen college GS – ambtenaren

In de samenleving is er veel aan de hand op het gebied van omgangsvormen. Het is een vraagstuk dat zich vooral richt op de manier waarop er wordt leiding gegeven. De norm van wat als normaal wordt gezien is op dit punt aan het veranderen. Ook bestuurders worstelen hiermee: hoe dienen zij ‘om te gaan’ met ambtenaren? In deze sessie verkennen leden van het college GS de verschuiving van de norm en wordt toegewerkt naar een gedeelde nieuwe norm.

Training in morele oordeelsvorming

De kwaliteit van de besluitvorming kan worden versterkt door een training in morele oordeelsvorming. Een betere kwaliteit van de besluitvorming stelt gedeputeerde staten en provinciale staten in staat (nog meer) recht te doen aan alle betrokkenen.

Praktijksimulatie – omgang vermoeden schending

In de media zijn de afgelopen tijd meerdere voorbeelden breed uitgemeten waarbij er onzorgvuldig is gehandeld bij een vermoeden van een integriteitschending. Met enkel verliezers tot gevolg. In de praktijksimulatie verkennen statenleden hoe zij op een zorgvuldige wijze kunnen omgaan met een vermoeden van een integriteitschending.

Omgangsvormen provinciale staten

De afgelopen jaren zijn de omgangsvormen in de politiek onder druk komen te staan. Dit kan ten koste gaan van de kwaliteit van de besluitvorming en van het aanzien en het vertrouwen in de politiek. In de sessie omgangsvormen krijgen de leden inzicht in waarom goede omgangsvormen van belang zijn, welke zaken in negatieve zin bijdragen aan de omgangsvormen en hoe er omgegaan wordt met ‘de waarheid’ (nepnieuws) in hun rol als volksvertegenwoordiger.

Wilt u meer informatie?