Selecteer een pagina

Overheid

De Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit  is  een  kwestie  van  groot  onderhoud.  Integriteitprogramma’s zijn  bedoeld  om  de fundamenten onder het bereikte integriteitniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

Governance & Integrity beschouwt het borgen van integer handelen eerst en vooral als een vorm van duurzame organisatieontwikkeling. Vanuit dit perspectief worden strategieën en instrumenten gecombineerd die in de praktijk hun waarde ruim hebben bewezen.

 

Integere organisatie

De integere (overheids-)organisatie doet recht aan de mensen en organisaties waarmee en waarvoor ze werkt – niet toevallig, eenmalig of tijdelijk, maar continu. Ze is daar structureel op ingericht en wel zodat zichtbaar wordt wanneer ze onvoldoende recht doet en ze daar dan verandering in brengt.

In de integere organisatie zijn een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk geïnstalleerd. De combinatie is wezenlijk: zonder moreel leerproces geen integere organisatie, zonder zorgvuldige handhavingspraktijk evenmin. Het leerproces richt zich op het moreel juiste, de handhaving betreft integriteitschendingen.

Governance & Integrity heeft twintig jaar ervaring met het werken aan de integriteit van organisaties in het publieke domein van Nederland. Meer weten, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

In iedere Nederlandse overheidsorganisatie zijn elementen van leerproces en handhaving aanwezig.

Mettertijd zorgen het morele leerproces en de zorgvuldige handhavingspraktijk er samen voor dat:

 • de organisatie recht doet aan allen met en voor wie zij werkt (zowel individuen als andere organisaties);
 • het aantal integriteitschendingen slinkt, terwijl de meldingsbereidheid groeit;
 • het vertrouwen in de organisatie groter wordt (lees: het vertrouwen van medewerkers, relaties en burgers).

Een integriteitsprogramma dient altijd te beginnen met het zorgvuldig in kaart brengen van dat wat er al is. Vervolgens kan gericht worden gewerkt aan het introduceren van ontbrekende elementen, steeds met het ‘grote plaatje’ op het netvlies.

Op al het werk dat G&I doet binnen organisaties zijn drie kernbegrippen van toepassing:

 • Maatwerk
  Iedere opdrachtgever, iedere organisatie en ook ieder integriteitprogramma is op onderdelen uniek. Elke organisatie verdient adviezen en trainingen die zijn toegesneden op de eigen, specifieke noden en behoeften.
 • Praktijkgericht leren
  In onze trainingen wordt gewerkt en geleerd aan de hand van vraagstukken uit de eigen praktijk, door deelnemers zelf aangedragen. De leeropbrengst en relevantie daarvan zijn veel groter dan die van fictieve cases.
 • Duurzame verankering
  Onze activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de organisatie, het verbeteren van infrastructuur en het equiperen van leidinggevenden. Het doel is te zorgen voor een duurzame borging die niet afhankelijk is van onze aanwezigheid of die van bepaalde sleutelfiguren binnen de organisatie.

G&I werkt op brede en internationale schaal samen met overheden, zoals België, Oekraïne en de Caraïben. In Nederland is G&I een samenwerking aangegaan met meer dan [..] gemeentes, de Nederlandse Defensie, provincies, de Belastingdienst en vele anderen. De trainingen en het advies dat G&I biedt dragen bij aan het completeren van het integriteitssysteem binnen organisaties.

Zo heeft G&I bij diverse gemeenten – klein, middelgroot en groot – trainingen morele oordeelsvorming (TMO), maar ook vele beleidsanalyses, risicoanalyses, gedragscodes, simulaties etc. verzorgd. Daarnaast is G&I regelmatig gevraagd ook bij openbare bijeenkomsten van de VNG, veiligheidsregio’s en burgemeestersdagen verschillende lezingen, workshops en presentaties te geven.

De samenwerkingsverbanden met onze opdrachtgevers zijn zo divers als ze intrigerend zijn, dat stimuleert ons nog meer organisaties te bereiken om samen de integriteitsniveau op peil te houden of naar een nog hoger niveau te tillen.

Professionals