Visie

De Nederlandse overheid wordt gekenmerkt door een hoog niveau van integriteit. Werken aan die integriteit is een kwestie van groot onderhoud. Integriteitprogramma’s zijn bedoeld om de fundamenten onder het bereikte integriteitniveau te verstevigen en het niveau waar mogelijk nog verder te verhogen.

Lees meer >

Werkwijze

In elke Nederlandse overheidsorganisatie zijn al elementen van leerproces en handhaving aanwezig. Elk integriteitsprogramma dient te beginnen met het in kaart brengen van wat er is. Vervolgens moet er gericht worden gewerkt aan het vullen van de lacunes. Maatwerk, praktijkgericht leren en duurzame verankering – die drie kernbegrippen zijn op al ons werk in organisaties van toepassing.

Lees meer >

Werken langs vijf sporen

Mettertijd zorgen het morele leerproces en de zorgvuldige handhavingspraktijk er samen voor dat:

  • de organisatie recht doet aan allen met en voor wie zij werkt, individuen zowel als organisaties;
  • het aantal integriteitschendingen afneemt en de meldingsbereidheid toeneemt;
  • het vertrouwen in de organisatie groeit, dat wil zeggen: het vertrouwen van medewerkers, relaties en burgers.

lees meer >

Opdrachtgevers

Governance & Integrity werkt voor meer dan 65 gemeentes, de Nederlandse Defensie, provincies, de Belastingdienst en vele anderen.

Lees meer >

Opleidingen

Op het gebied van ambtelijke integriteit, biedt Governance & Integrity verscheidene opleidingen aan.

Lees meer >

Contact

Secretariaat
tel: 088 7000400 (bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur)
mail: secretariaat@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.