Selecteer een pagina

Binnen de politie kennen we geen opleiding zoals binnen G&I wordt aangeboden. Je wordt teamchef van een afdeling dat gaat over integriteit en daarna moet je als autodidact op zoek gaan naar de kennis die bruikbaar is. Dit terwijl de organisatie een andere verwachting heeft van een teamchef VIK. Hierin wordt toch een bepaalde expertise en kennis van verwacht. Iemand met wie je kan afstemmen, klankborden, sparren. Iemand die je om raad kan vragen.

Tijdens de opleiding komen de 4 onderdelen van het optimale integriteitsproces aanbod. Van preventie, tot repressief apparaat. Aangevuld met het morele leerproces en de moresprudentie. Stap voor stap. De gekwalificeerde docenten met recente actuele kennis aangevuld met nuttige literatuur maakt dat je heel snel leert. Van de filosofische achtergrond rondom integriteit en het moreel juiste doen tot het praktisch maken van een eigen werkboek moreel beraad.

Het werken vanuit een organisatieopdracht helpt erg in het toepasbaar maken van wat je leert. En iedereen heeft hierin zijn eigen leerweg bewandeld. De gecombineerde leergroep met mensen uit verschillende organisaties maakt dat je inzichten krijgt voor je eigen organisatie die je anders niet hebt. Dat was voor mij heel waardevol.

Voor mij is deze opleiding een absolute aanrader, een must voor iedereen die werkzaam is als leidinggevende/coördinator in het vakgebied integriteit.

Joris Knol

Teamchef afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten , Eenheid Noord-Holland, Nationale Politie

Het is heel mooi hoezeer de opleiding aansluit bij wat ik nodig heb in mijn werk: vaak kan ik de aangereikte kennis dezelfde dag nog inzetten. Er speelt van alles op het gebied van integriteit en grensoverschrijdend gedrag en er is veel handelingsverlegenheid over dit onderwerp. Dan zijn de concrete kennis en tools die aan de orde komen in de opleiding van grote meerwaarde. Het programma is een fraaie mix van op ervaring gebaseerde theorie, concrete tools om meteen in te zetten en de intervisie met peers. Dit heeft al tot goede interventies geleid!

Wieke Eefting

Programmaleider Erkennen en Waarderen, Sociale Veiligheid en EDI, Universiteit Utrecht

Ik heb de opleiding tot integriteitscoördinator als bijzonder leerzaam, interessant en leuk ervaren. Ik was op zoek naar meer kennis over het integriteitssysteem en ben volledig aan mijn trekken gekomen. De combinatie van colleges en actief leren met medestudenten werkt voor mij heel goed. De opleiding heeft mij allround gemaakt op het terrein van integriteit en hoe deze zich verhoudt tot organisaties.

Yuri Ong

Plaatsvervangend Vestigingsdirecteur Detentiecentrum Schiphol, Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie van Justitie en Veiligheid