Opleidingen

Onze opleidingen en dienstverlening richt zich op professionals en (interdisciplinaire) teams, organisaties in de publieke gezondheidzorg, jeugdzorg, ambtenaren en bestuurders. Wij besteden in het bijzonder aandacht aan de decentralisaties die op dit moment in het sociale domein plaats vinden.

Professionals en teams – Het inrichten van een moreel leerproces

 • Training morele oordeelsvorming voor professionals.
 • Opzet en uitvoering van moreel beraad.
 • Opleiding begeleider moreel beraad.
 • Leren omgaan met kritische incidenten en schendingen.

 De organisatie publieke gezondheidszorg

 • Het inrichten van en leidinggeven aan een moreel leerproces.
 • De ethische commissie.
 • Morele kennis: moresprudentie, moreel handvest, integriteitscode.
 • Het inrichten van en leidinggeven aan een handhavingspraktijk.
 • Meldsysteem, aandachtsfunctionaris en vertrouwenspersoon.
 • Preventief handhaven: bescherming tegen risico’s op integriteitschendingen.
 • Repressief handhaven: opsporen en afhandelen van integriteitschendingen.
 • Publieke verantwoording en de integriteit van de publieke gezondheidszorg.
 • Workshop privacy in zorgorganisaties.

 Jeugdzorg

De gemeentelijke ambtelijke organisatie

 • Morele oordeelsvorming voor ambtenaren.
 • Gemeentelijke sturing op de integriteit van zorgaanbieders.

De politieke bestuurder

 • Morele evaluaties van het publieke gezondheidsbeleid: Op zoek naar een publieke gezondheidszorg die ‘goed genoeg’ is. (voor college, gemeenteraad).
 • Integriteitsrisico’s in de bestuurlijke praktijk publieke gezondheid. (voor college en wethouder).

Contact?

Heeft u interesse in een opleiding of training van Governance & Integrity of wilt u meer weten over de mogelijkheden omtrent opleidingen? Vult u dan hieronder het formulier in en dan nemen we binnen 5 werkdagen contact met u op. Voor dringendere vragen of interesse kunt u ook telefonisch terecht bij ons secretariaat op 088 7000 400.

* Naam

* E-mailadres

* Organisatie

* Telefoonnummer

Opleiding

Vraag/opmerking

Neem tekst over
captcha

Contactpersoon

Dorien Jeltema
tel: 020 - 800 6120
e-mail: d.jeltema@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.