Over Governance & Integrity

Governance & Integrity werkt aan het versterken van integriteit bij de (semi-)overheid en in private ondernemingen met een publieke taak. Een integraal en samenhangend integriteitsbeleid draagt eraan bij dat recht wordt gedaan aan allen met wie en voor wie een organisatie werkt. Het aantal integriteitsschendingen neemt af en de meldingsbereidheid neemt toe. Daardoor groeit het vertrouwen van burgers, medewerkers en andere betrokkenen.

25 jaar ervaring

In Nederland is G&I toonaangevend op het gebied van integriteitsadvies en -ontwikkeling. In vijfentwintig jaar is een veelomvattend programma voor de ambtelijke context ontwikkeld, dat zich in de praktijk heeft bewezen. De laatste jaren strekt ons werkveld zich verder uit naar de politiek, de financiële sector, NGO’s, onderwijs en zorg. Ook in het buitenland heeft ons programma ingang gevonden. Wij zijn actief in België, Oekraïne en de Cariben.

Ambtelijke Integriteit

Het G&I-programma ambtelijke integriteit wordt toegepast in een groot aantal gemeenten, in diverse provincies, aantal ministeries, waterschappen en overheidsinstanties waaronder de Belastingdienst, justitiële sector, de politie en brandweerkorpsen in diverse veiligheidsregio’s. Onze advisering is gericht op het installeren van de combinatie van een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk. Werken aan integriteit beschouwen wij als een proces van duurzame organisatieverandering. Primair is onze rol die van strategisch adviseur. Daarnaast nemen wij (delen van) de implementatie voor onze rekening middels het trainen en opleiden van medewerkers, leidinggevenden en integriteitspecialisten.

Politieke Integriteit

Met ons brede programma voor de politiek bedienen wij tevens een groot aantal gemeenten en diverse provincies en waterschappen. Ons politieke programma kent een basis en vervolgprogramma dat bestaat uit diverse themabijeenkomsten en trainingen voor volksvertegenwoordigers en bestuurders. Daarnaast bieden wij advisering bij vermoedelijke schendingen van integriteit (noodhulp) en ten aanzien persoonlijke risicoprofielen. Net als bij ons werk op het gebied van de ambtelijke integriteit is al ons werk in de politiek gericht op het installeren van de combinatie van een moreel leerproces en een zorgvuldige handhavingspraktijk.

Contact

Secretariaat
tel: 088 7000400 (bereikbaar van 09.00 tot 13.00 uur)
mail: secretariaat@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.