Visie

De financiële sector heeft niet alleen een puur commercieel, maar ook een maatschappelijk belang te behartigen. Met het uitbreken van de financiële crisis in 2008 zijn banken, verzekeraars en pensioenfondsen gewezen op het feit dat zij (ook) een nutsfunctie vervullen. Bij veel instellingen moest er publiek geld aan te pas komen om hen op de been te houden.

Lees meer >

Werkwijze

Samengevat betekent het voeren van een structureel, integraal integriteitsbeleid het installeren van:

  • Een zorgvuldige handhavingspraktijk, gericht op het voorkomen van schendingen van wet- en regelgeving, alsmede het zorgvuldig afhandelen van schendingen die zich toch voordoen;
  • Een moreel leerproces, gericht op het tegengaan van handelingen die vanuit moreel oogpunt onwenselijk zijn. Dit vereist kennis van en oefening met morele onderzoeken.

Lees meer >

Opdrachtgevers

De afgelopen periode heeft G&I ondermeer opdrachten uitgevoerd voor een toonaangevende Nederlandse bank, een Nederlandse toezichthouder, een toonaangevende Belgische bank en Febelfin Academy.

Lees meer >

Opleidingen

De opleidingen van Governance & Integrity zijn ontworpen voor specialisten die op het gebied van integriteit binnen een organisatie werkzaam zijn.

Lees meer >

Contactpersoon

Moniek Bouland
tel: 088 - 7000400
e-mail: m.bouland@gi-nederland.com

Integriteitskwestie

Bij sprake van een dringende integriteitskwestie ondersteunen we u graag met direct advies. Download onze factsheet noodhulp en neem contact op met het secretariaat.